VRAGEN? Samsung Warmtepompen 055-5277777
Samsung  
Exclusief Samsung DistributeurBetrouwbaar en betrokkenGrensverleggendInnovatiefFlexibel

Veel aandacht voor duurzaamheid en gasloos verwarmen in regeerakkoord

Het kabinet Rutte III heeft haar plannen gepresenteerd voor de komende regeerperiode. Op het gebied van duurzaamheid zijn er veel maatregelen om de woningvoorraad energiezuinig en gasvrij te maken. De maatregelen voor verduurzaming zijn zowel uit een subsidiegerichte aanpak voor energieverlagende maatregelen opgebouwd, als vanuit een ontmoedigende en kostenverhogende aanpak richting gas. De rode loper wordt uitgelegd voor de aanschaf van een warmtepomp.

De belangrijkste intenties op het gebied van duurzaamheid een rij.

  • Aan het eind van de kabinetsperiode wil het kabinet dat er 30.000 tot 50.000 bestaande woningen per jaar gasvrij gemaakt worden. In 2050 moet de volledige voorraad van 6 miljoen woningen duurzaam zijn.
  • Aan het eind van de kabinetsperiode worden nieuwe woningen en andere nieuwe gebouwen niet meer op gas verwarmd.
  • De energieprestatie-eisen (EPC) voor nieuwbouw worden verder aangescherpt.
  • Een gasnet in nieuwbouwwijken is niet langer de standaard.
  • Op lange termijn komt meer geld vrij voor warmtepompen en zonneboilers.
  • Er komen regionale plannen voor verduurzaming met gemeenten, provincies, waterschappen en netbeheerders.
  • In de energiebelasting worden de tarieven voor aardgas met 3 cent per kubieke meter verhoogd en voor elektriciteit met 0,72 cent per Kwh verlaagd.
  • Er komt een korting op de verhuurderheffing van 100 miljoen euro voor investeringen in energiebesparing.

De warmtepomp is dé oplossing bij uitstek om te voldoen aan de nieuwe norm op het gebied van duurzaamheid, om de woningvoorraad zuinig te maken en kostenbesparing te realiseren.

Regeerakkoord

 

Bron: Duurzaam Nieuws en Aedes