VRAGEN? Samsung Warmtepompen 055-5277777
Samsung  
Exclusief Samsung DistributeurBetrouwbaar en betrokkenGrensverleggendInnovatiefFlexibel

Subsidies voor een warmtepomp

Op warmtepompen zijn subsidies te verkrijgen.

Energie Investerings Aftrek
De meest bekende regelgeving hiervoor is de EIA, de Energie Investerings Aftrek. Deze subsidie kan worden aangevraagd bij RVO Nederland, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, te Zwolle. Voor nadere informatie en voorwaarden omtrent de aanvraag kunt u RVO Nederland raadplegen.

Investeringssubsidie duurzame energie
Nieuw sinds 1 januari 2016 is de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Een warmtepomp komt in aanmerking voor de Investeringssubsidie duurzame energie als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De warmtepomp is onderdeel van een verwarmingstoestel.
  • Het verwarmingstoestel is uitgerust met een lucht-waterwarmtepomp, grond-waterwarmtepomp, water-waterwarmtepomp, hybride waterwarmtepomp of warmtepompboiler. Lucht-luchtwarmtepompen zijn uitgesloten.
  • Het verwarmingstoestel heeft een nominaal vermogen van ten hoogste 70 kW.
  • Het verwarmingstoestel is voorzien van een etiket en een productkaart en technische documentatie.

Om een keuze te maken is een apparatenlijst met indicatieve subsidiebedragen (pdf) opgesteld. De warmtepompen op de lijst zijn apparaten die in aanmerking komen voor subsidie.

Energie subsidiewijzer
Een erg nuttige link om te kijken of er subsidies in uw gemeente zijn is http://www.energiesubsidiewijzer.nl/. Hier kunt u op basis van wie u bent, woningeigenaar of woningcorporatie, met daarbij uw woonplaats,  informatie vinden over mogelijke subsidies. Deze wijzer is ontwikkeld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (www.rvo.nl) voor Stichting Meer met Minder in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Vraag uw installateur naar meer informatie.